Programul de testare alternativa

Programul de testare alternativa

Acest program are doua sesiuni, una pentru copii preșcolari si una pentru școlari. In cadrul fiecărei sesiuni programul presupune mai multe ateliere cu durata de 3-6 ore timp de 3 zile consecutiv, prin intermediul cărora copiii sunt provocați în joacă la diverse activități. Programul este condus de o echipa formată din psiholog, logoped și un pedagog  ce vor colecta date specifice pentru fiecare etapă de dezvoltare psiho-somatică.

Sesiunea pentru preșcolari cu vârste cuprinse între 3-6 ani

Fiecare copil este dotat natural cu anumite aptitudini mai bine dezvoltate, de aceea devine util pentru un părinte de preșcolar să îi cunoască aceste aptitudini, să poată oferi copilului creștere în sfera aptitudinilor sale și să acționeze cu  blândețe în privința aptitudinilor mai puțin dezvoltate. Cunoscând aptitudinile și harta mentală a copilului, se conturează predilecția școlarului de mâine.

Modalitatea de desfășurare a programului presupune ca pe parcursul a trei zile să provocăm copii la activități fizice, jocuri și experimente pentru înțelegerea fenomenelor din natură, povești și comunicare.

Pe tot parcursul acestor activități echipa va culege date privind indicatorii:

  • Motricitate fină și grosieră
  • Atenție și ascultare activă
  • Tipul de inteligență
  • Gradul achizițiilor de limbaj
  • Gândirea logico-matematica
  • Creativitatea
  • Dezvoltarea emoțională

La finalul celor trei zile de activități vor fi programate întâlniri cu părinții pentru feed-back personalizat și eventuale recomandări.

Beneficiile programului de testare a preșcolarului sunt evaluarea obiectivă de către specialiști în domeniu, cu privire la ariile de dezvoltare la momentul evaluării  și succesul școlar viitor având posibilitatea de a recupera aceste arii mai facil decât în etapa de școlaritate.

Sesiunea pentru școlari  cu vârste cuprinse între 7-12 ani

Din preocupare pentru viitorul copiilor, părinții caută să își cunoască copilul cât mai bine din perspectiva școlii, să-i  identifice aptitudinile, mecanismul psihologic și trăirile interioare,  pentru a putea gestiona situațiile ivite în acest context.

Programul se adresează copiilor cu vârste între 7-12 ani.

Programul se va desfășura astfel:

  • Timp de trei zile pe parcursul a 3-4 ore vom propune copiilor activități diverse, interactive, capabile sa  măsoare indicatori legați de: gradul achizițiilor din programa școlară, dezvoltarea socială și emoțională, atitudinea față de activitățile școlare, gândirea logica, limbajul și comunicarea, direcțiile de intervenție prioritară
  • In tot acest timp trei specialiști: un logoped, un cadru didactic si un psiholog vor culege datele relevante pentru fiecare copil
  • La finalul zilelor de activități se vor organiza întâlnirii individuale de feed-back cu fiecare familie sau măcar unul dintre părinți.

Programul de testare alternativa pentru școlari este conceput sa măsoare achizițiile copilului, atât în raport cu programele școlare prin intermediul unor activități interactive cât și alți indicatori relevanți, în contextul social și în privința performanței școlare

La finalul programului fiecare părinte va beneficia de o evaluare externă, realizata de către specialiști în domenii distincte, realizată în condiții optime pentru propriul copil.  Evaluarea are potențialul de a oferi coerență în relaționarea cu copilul  și o imagine de ansamblu pentru rolul de școlar, iar unde este cazul vor fi semnalate direcțiile de intervenție prioritară.

Share