fbpx

Centrul educațional ASK Education, este o instituție ce oferă servicii educaționale elevilor din clasele primare și gimnaziale, cu sediul în Craiova, Str. C D Fortunescu nr 4

SCOPUL POLITICII

Siguranța și protecția tuturor copiilor înscriși la cursurile sau programele noastre este o prioritate reflectată în toate activitățile organizate în centrul ASK Education

Această Politică se aplică în raport cu toți angajații, personalul contractat, voluntarii și elevii care reprezintă ASK Education și care interacționează cu copiii sau adolescenții atât în sens direct, cât și indirect.

REGULAMENTUL INTERN

 1. Toți elevii și personalul vor fi instruiți în următoarele:
 2. Să dea dovadă de responsabilitate și să protejeze viața proprie, și viața și sănătatea celorlalte persoane din jur.
 3. Să studieze și să cunoască toate formele de violență împotriva copiilor. În plus copiii vor beneficia de consigliere in acest sens
 4. Să studieze și să respecte codul circulației rutiere.
 5. Să studieze și să respecte cerințele de securitate în toate activitățile desfasurate
 6. Să studieze și să poată acționa adecvat într-o situație de urgență și risc, în timpul unor amenințări la securitate și calamități naturale, precum și în caz de pătrundere neautorizată pe teritoriul școlii, inundații, declanșarea unui incendiu, cutremur etc.
 7. Să primeasca instuirea necesara pentru a putea să ofere primul ajutor medical.

 

 1. Toți angajații, personalul contractat sau voluntarii centrului educational vor trebui să respecte următoarele reglementări privind protecția copilului:
 2. Protecția datelor cu caracter personal ale tuturor copiilor este asigurată în conformitate cu Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal
 3. Protecția securității și siguranței tuturor copiilor în timpul activităților desfasurate este o parte crucială a eforturilor necesare în domeniul protecției copilului.

POLITICA DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

 1. Aducerea în spatiul destinat desfasurarii activitatilor și utilizarea armelor de orice tip este interzisă.
 2. Aducerea în spatiul destinat desfasurarii activitatilor a obiectelor sau substanțelor periculoase de orice tip, precum obiecte ascuțite, substanțe explozive, focuri de artificii și alte articole combustibile este strict interzisă.
 3. Aducerea și utilizarea medicamentelor de orice tip (cu excepția cazurilor când acest lucru este solicitat de părinți/tutori sau când acestea sunt administrate de personalul autorizat) sau a substanțelor toxice, inclusiv produselor alcoolice și din tutun.
 4. Siguranța și securitatea copilului vor prevala în cazurile în care comportamentul violent al unui copil sau al mai multor copii va constitui un pericol pentru restul grupului, sau pentru însuși copilul sau copiii care manifestă acest comportament.

3.Partile implicate in activitatile de orice tip desfasurate, in centrul ASK Education vor trata pe toți cu respect, răbdare, integritate, amabilitate, demnitate și considerație (vedeți CODUL DE ETICĂ).

 1. ASK Education nu permite nicio formă de exploatare a copiilor. Si nu se va implica în nicio formă de propagandă șovinistă, naționalistă, politică, religioasă sau militară în timpul procesului educațional.

b Nicio persoană angajată în serviciul ASK Education nu va putea organiza sau promova participarea elevilor școlii la activități precum greve, demonstrații sau proteste cu caracter politic.

 1. Partile implicate in activitatile de orice tip desfasurate in centrul ASK Education Vor proteja sănătatea fizică, psihologică și mentală a tuturor copiilor.
 2. Nerespectarea Politicii de Protecție a Copilului reprezinta un fapt care ar putea duce la concediere.
 3. Contactul fizic

Contactul cu copiii poate fi înțeles greșit atât de către recipient, cât și de către observatori și, prin urmare, ar trebui să aibă loc doar în cazul în care este absolut necesar. Nu vom tolera nicio formă de pedeapsă fizică aplicată în raport cu copiii, precum lovituri cu obiecte, lovituri cu palma, scuturare, lovituri cu palma peste față și îmbrânceli, sau orice alt tip de pedeapsă fizică.

 1. Necesități emoționale
 2. ASK Education va proteja toți copiii de orice formă de discriminare în bază de gen, etnie, rasă sau religie.
 3. Necesitatea de a fi acceptat și apreciat este înnăscută la toți copiii. Prin urmare, vom promova folosirea aprecierilor pozitive și a laudelor constructive oriunde și oricând, în loc de critică, competiție sau comparații în lucrul cu copiii.

iii. Abuzul verbal al copiilor precum umilirea, ridiculizarea, amenințarea sau înjosirea prin porecle, discuțiile în public sau insinuările nu sunt permise în niciun caz.

 1. Necesități educaționale și de învățare speciale

ASK Education, este un centru educational care desfasoara programe si cursuri ce au rolul de a sprijini scoala si parintii în privinta obiectivelor din sfera educativa, în care necesitățile individuale de învățare ale copiilor sunt identificate și tratate la cel mai înalt nivel de înțelegere și asistență de către angajați.   Programele de tip after school neputând înlocui școlarizarea.

Personalul va depune toate diligentele necesare pentru a putea îndeplini necesitatile educaționale din programele asumate iar resursele materiale vor fi asigurate fără taxe suplimentare

11. Toți angajații ASK Education care intră în contact cu copiii, vor fi supuși verificărilor privind reputația și stării de sănătate.