fbpx
Misiunea

Centrului educațional ASK Education, este sa ofere oportunitatea de a compensa inadvertențele din sistemul de educatie actual în vederea formării unei generatii de copiii mai adaptate și mai asumate, care sa gandeasca liber si innovator, care să creasca intellectual și emoțional pentru tot restul vieții.

Viziunea

Care stă la baza fondării centrului educațional este că, toți copiii au dreptul la educație relevantă, incluzivă și adaptată nevoilor actuale din societate, care va ajuta fiecare copil să-și formeze gândirea critică, inteligența emoțională și auto-exprimarea, astfel, pregătind copilul să facă contribuții importante lumii în care trăiește.

Abordarea noastră: 

Ne dorim sa creerea un mediu de învățare sigur, de susținere și stimulativ, unde toți copiii sunt tratați cu grijă și respect. Conducerea noastră recunoaște importanța înțelegerii, susținerii și respectului față de patrimonial cultural al fiecărei familii, și încurajează participarea părinților în procesul educațional al copiilor lor.  Procesul de învățare este adaptat la necesitățile fiecărui copil, cu ajutorul personalului calificat și profesionist, care știe să prioritizeze etapele dezvoltării intelectuale, emoționale, sociale, fizice și morale. Noi ajutăm copii să capete aptitudini pentru a-și seta obiective realiste, să înfrunte provocările întâlnite și să aspire la standarde înalte de performanță și comportament. ASK Education combină standardele educaționale din programele scolare actuale cu expertiza si proiectele de succes din alte state, care promovează dobândirea calificărilor educaționale prin studierea limbii engleze în combinație cu limba română, și care va avea drept rezultat educarea unor personalități cu un larg spectru cultural, competitive, adaptați internațional

Viziunea noastră:

Viziunea centrului educațional constă în dezvoltarea complexă a copiilor și crearea unor personalități, care vor învăța continuu, vor fi echilibrați la nivel social și emoțional, și vor avea abilități intelectuale, fizice și morale necesare pentru a fi membri independenți, responsabili și activi în societate și în familie. Astfel de indivizi se vor ghida de principiul respectului de sine și al integrității, lucrând împreună și oferind suport unul altuia, pentru a deveni promotori de idei și lideri, și a face contribuții pozitive și durabile lumii în care trăiesc.


Principii și norme de comportament pentru personalul academic

Tot personalul academic al centrului educațional ASK Education trebuie să urmeze următoarele principii în timp ce sunt angajați

 1. Loialitate față de profesia sau calificarea lor.
 2. Profesionalism în interacțiunea cu elevii, copiii și părinții / tutorii.
 3. Respect pentru unicitatea și diferențele tuturor copiilor și elevilor.
 4. Cooperare cu colegii, părinții/tutorii și elevii.
 5. Modestie și diligență morală și profesională.
 6. Receptivitate la necesitățile copiilor și elevilor.
 7. Responsabilitate pentru așteptările la locul de muncă în fața managementului, a colegilor și a părinților / tutorilor.
 8. Eficacitate și livrarea rezultatelor conform așteptărilor stabilite.
 9. Imparțialitate și corectitudine.

 

Codul de conduită al angajaților în interacțiunea lor cu elevii

În timpul interacțiunii cu elevii, tot personalul didactic va onora următoarele așteptări de comportament pentru a proteja sănătatea fizică, psihologică și morală a elevilor și copiilor prin următoarele:

 1. Atenție și grijă constantă și în timpul activităților desfasurate în interiorul sau în afara școlii, pentru a asigura securitatea lor.
 2. Evitarea interacțiunii sau a pedepselor care presupun orice formă de violență, discriminare, înjosire sau umilire și exploatare copiilor.
 3. Absența tuturor formelor de abuz
 4. Protecția datelor cu caracter personal ale elevilor.
 5. Responsabilitate în procesul de motivare a elevilor pentru atingerea obiectivelor de studii prevăzute în programul educațional.
 6. Oferirea oportunităților egale pentru dezvoltare educațională și promovare academică
 7. Respect pentru demnitate și recunoașterea realizărilor personale ale fiecărui copil.
 8. Detașare de la: orice formă de activități politice, religioase sau militare și implicarea copiilor în ședințe, demonstrații și proteste cu caracter politic; acte care încurajează corupția;  solicitarea și acceptarea oricărui fel de câștiguri materiale, inclusiv bani, cadouri sau servicii din partea părinților ,  solicitarea achiziționării cărților și materialelor de studii care nu sunt incluse în programul educațional; falsificarea rezultatelor reușitei școlare cu orice scop personal și din orice motiv.

 

Codul de conduită a angajaților în comunicarea cu părinții sau tutorii

În momentul interacțiunii cu părinții sau tutorii toți angajații vor aplica următoarele principii:

 1. Își vor îmbunătăți competențele și educația.
 2. Vor comunica cu succes prin următoarele mijloace:
 3. Vor oferi consultații părinților/tutorilor privind educația copilului și rolul părinților în acest proces.
 4. Vor stabili o relație cordială bazată pe încredere și deschidere.
 5. Vor manifesta dorință de cooperare în cazul observațiilor cu caracter educațional parvenite din partea părinților/tutorilor.
 6. Vor oferi informații explicite, relevante și obiective despre toate domeniile activităților copilului/copiilor, pentru ca părinții să înțeleagă și să evalueze esența serviciilor educaționale.
 7. Vor respecta regulamentele de confidențialitate, precum și drepturile fiecărei persoane și familii.
 8. Vor oferi consultații și sfaturi părinților/tutorilor privind cele mai bune opțiuni pentru creșterea și dezvoltarea copilului/copiilor lor.
 9. Vor proteja datele cu caracter personal ale părinților/tutorilor.

 

Codul de conduită a părinților/tutorilor

Părinții sunt actorii principali în procesul de educație al copiilor, iar ASK Education așteaptă de la ei recunoașterea și respectarea codului de conduită adoptat de școală.

Părinții vor avea următoarele obligații:

 1. Să înțeleagă și să contribuie la realizarea Misiunii și Viziunii centrului educațional ASK Education
 2. Să fie informați despre și să respecte toate regulamentele și politicile publicate de conducerea centrului
 3. Să ofere informații veridice și în termen stabilit despre copilul lor
 4. Să comunice regulat cu cadrele didactice, despre problemele ce țin de progresele copilului lor.
 5. Să trateze cu respect toți angajații ASK Education, alte familii și copiii acestora, precum și alți oaspeți și parteneri ai centrului,
 6. Să fie punctuali la activitațile intreprinse in centrul educational
 7. Să coopereze cu personalul centrului și cu alți părinți în toate situațiile legate de educația copiilor lor.
 8. Să dea dovadă de critică constructivă și atitudine pozitivă în toate situațiile.
 9. Să achite toate taxele la timp.

 

Codul de conduită a elevilor

Centrul educațional ASK Education susține protecția copilului și siguranța tuturor elevilor.   În consolidarea unei atitudini foarte serioase față de comportamentul elevilor suntem determinati să sprijinim dezvoltarea competențelor academice și sociale acceptabile de către toți.

Vom depune eforturi deliberate pentru susținerea unui mediu de învățare optim atât pentru dezvoltarea independenței cât și pentru securitatea tuturor. Demers, în care ne angajăm cu suportul întregului personal, părinților și implicarea activă a elevilor. Iar ca aceast scop sa devina realizabil, este imperios necesar ca regulile de conduită sa fie respectate

 • Îngrijirea proprietății centrului, inclusiv a cărților și a altor materiale de învățare, cum ar fi echipamentele tehnologice, mobilierul și întreaga clădire
 • Să rămână în siguranță și să se protejeze pe sine și pe alții de daune atât fizice cât și psihologice în toate activitățile inclusiv, în timpul jocurilor și lecțiilor.
 • În timpul vizitei pe Internet accesul se va face doar in prezenta personalului din centrul educational
 • Recunoașterea deficiențelor pentru a se perfecționa în accepțiunea respectarii prezentului cod de conduită
 • Depunerea eforturilor față de procesul de învățare și îmbunătățire a competențelor
 • Păstrarea în orice moment a unei stări pozitive, inclusiv în cazul confruntării cu o provocare sau înfrângere.
 • Respectarea timpului acordat pentru realizarea oricarei activitați
 • Gestionarea stresului și presiunii între colegi, în privinta activităților școlare sau de alta natura
 •  Lipsa fricii față de comiterea greșelilor în procesul de învățare
 • Acceptarea provocărilor cu scop educațional și asumarea riscurilor
 • Manifestarea curiozității față de lumea din jur
 • Învățarea și aplicarea procesului științific și stabilirea obiectivului de dezvoltare a abilităților de cercetare
 • Exprimarea propriilor păreri și opinii în limitele normelor acceptate
 • Capacitatea de a comunica în momente de hărțuire, umilirea sau bullying – regula „NU – Pleacă – Spune”

Umilirea conform dicționarului Oxford “umilirea” este “utilizarea puterii sau influenței superioare pentru a intimida (pe cineva), sau a forța pe cineva să facă ceva”. Preluat de pe: https://en.oxforddictionaries.com/definition/bully

 • Centru educational ASK Education promovează zero toleranță față de umilirea, hartuire sau bullying. Centrul educational va depune efort pentru a învăța toți elevii despre necesitatea de a renunța la umilire și cum să își dea seama, să se abțină și să acționeze corespunzător în cazul în care sunt umiliți. Regula “Nu-Pleacă-Spune” presupune că elevii vor fi învățați cum să nu fie umiliți, cum să se comporte în situația când sunt umiliți și cum să comunice astfel de incidente persoanelor relevante.
 • Înțelegerea și respectarea regulilor de grup în timpul lecțiilor, jocurilor, activităților sportive,
 • Practicarea unei etichete acceptabile
 • În privinta tinutei copiii trebuie să fie îngrijiți și decenți.
 • Utilizarea gadgeturilor este permisa doar în anumite perioade de timp, și cu permisiunea și sub supravegherea unui adult. Astfel, la intrarea în centru, telefoanele mobile vor fi deconectate. În cazul utilizării inoportune a telefoanelor mobile sau altor gadgeturi, cadrele didactice își rezervă dreptul de a prelua bunurile pentru păstrare în condiții de siguranță și a le returna părinților copilului implicat în această întâmplare. Centrul nu încurajează părinții să permită copilului lor să aducă la școală obiecte personale scumpe, inclusiv gadgeturi.
 • Comportament inacceptabil cu titlul de exemple de comportament inacceptabil care poate provoca sancțiuni includ, dar nu se limitează la: abuz, atac, umilire, amăgire, contrabandă și folosirea substanțelor interzise, inclusiv a produselor din alcool și tutun, și imaginilor obscene, bătaie, graffiti, hărțuire, refuzul de a se conforma, impolitețe, furt, aruncarea cu mâncare sau obiecte ascuțite, vandalism sau acțiuni similare.
 • Sancțiuni. Centrul ASK Education va coopera strâns cu toți părinții pentru a institui prezentul cod de conduită, dar în cazuri de refuz deliberat și persistent de a respecta regulamentul și regulile de comportament adecvat, centrul ASK Education isi rezerva dreptul de a limita sau chiar exclude participarea la cursurile sau programele desfasurate.

Procedura și înștiințările.

Dreptul de a fi ascultat va fi respectat, pentru toate părtile implicate. La comiterea oricărei încălcări și aplicarea unei sancțiuni, chiar dacă este vorba de măsuri provizorii, părinții și tutorii vor fi înștiințați. Administrația poate aplica măsuri provizorii cu instiințarea parintilor respective tutorilor. Toate înștiințările adresate părinților vor fi făcute prin intermediul oricăror mijloace imediate de comunicare.

Responsabilitatea și repararea daunelor.

Responsabilii sunt obligați să repare daunele pe care le cauzează, în mod individual sau colectiv, intenționat sau din neglijență, încăperilor, materialelor școlare și bunurilor altor membri ai comunității școlare, sau să plătească pentru repararea acestora. De asemenea, ei sunt obligați să înlocuiască obiectele furate. Părinții sau tutorii legali au responsabilitatea civilă care le revine în temeiul legii.